Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze představenstva - červenec 2011

31. 7. 2011

 

Zápis
z jednání představenstva bytového družstva
Nad Šutkou 1034/13
Datum konání: 17. července 2011, od 19:00
Místo konání: Nad Šutkou 1034/13, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Schůzi představenstva bytového družstva řídil Daniel Rödig, který přivítal všechny přítomné a seznámil je s obsahem dnešní schůze, ke kterému nebyly vzneseny připomínky.
V úvodu schůze se přítomní zvolili zapisovatele, kterým byl zvolen Daniel Rödig a ověřovatele, kterým byla zvolena Hana Chuchvalcová.
(Hlasování:Pro 3, Proti - 0, Zdržel se -0)
V této souvislosti bylo dohodnuto, že zápis z jednání představenstva bude po svém ověření viset na nástěnce domu.
David Vaněk informoval o skutečnosti, že do datové schránky bytového družstva nebyla doručena žádná písemnost. Přítomní informaci vzali na vědomí.
Daniel Rödig informoval o vypracovnání zprávy o hospodaření družstva v roce 2010. Jedno vyhotovení zprávy bylo předáno přítomným členům představentsva.
Daniel Rödig informoval o zřízení internetové stránky Bytového družstva Nad Šutkou 1034/13 na adrese:  WWW.NADSUTKOU13.ESTRANKY.CZ, kde bude zpráva o hospodaření zveřejněna.
Daniel Rödig informoval o aktuálním zůstatku na účtu družstva, který v současné době činí 200 tis. Kč. V té souvislosti bylo dohodnuto, že v reakci na stav fasády domu Hana Chuchvalcová osloví s poptávkou po opravě fasády domu firmu 1. stavební, která zašle svou nabídku.
V reakci na na potřebu finančních prostředků byla diskutována možnost zvýšení příspěvku do fondu oprav. Současná výše příspěvku je 38 Kč/m2.
V souvislosti s přípravou členské schůze byla diskutována problematika končícího funkčního období členů představenstva. Terním konání členské schůze byl stanoven na 15. září 2011 (čtvrtek).
„Představenstvo Bytového družstva Nad Šutkou 1034/13 svolává členskou schůzi družstva na den 15. září (čtvrtek) od 18:00 na adrese Nad Šutkou 1034/13, Praha 8.“
(Hlasování: Pro - 3, Proti - 0, Zdržel se - 0)
V dalším průběhu schůze byla diskutována potřeba zajištění zastupitelnosti v přístupu k účtům bytového družstva. V té souvislosti bylo dohodnuto, že David Vaněk a Daniel Rödig zajistí svou vzájemnou zastupitelnost při jednání v pobočce banky.
Dále byla diskutována potřeba zajištění posečení trávy před domem a možnost koupě nové zahradní lavičky, která nahradí stávající rozbitou.
Vzhledem k tomu, že program schůze byl vyčerpán a nikdo nenavrhl další body k projednání, Daniel Rödig poděkoval všem přítomným za účast a schůzi ukončil.
V Praze dne 20. července 2011
 
Zapsal: Ing. Daniel Rödig                                                          Ověřila: Hana Chuchvalcová