Jdi na obsah Jdi na menu
 


Založení SVJ

S 18501/RD11/MSPH

Fj 430405/2017/MSPH

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl vyšším soudním úředníkem Mgr. Davidem Fišerem v

právní věci navrhovatelů: a) Ing. DANIEL RÖDIG, Nad Šutkou 1034/13, Kobylisy, 182

00 Praha 8, b) ONDŘEJ ZÁVORA, Nad Šutkou 1034/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8, c)

DAVID VANĚK, Nad Šutkou 1034/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8, o návrhu na zápis

Společenství vlastníků Nad Šutkou 1034/13, Praha 8, Nad Šutkou 1034/13, Kobylisy,

182 00 Praha 8, do rejstříku společenství vlastníků jednotek takto:

V rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném u Městského soudu v Praze v

oddílu S, vložce číslo 18501

se zapisuje

Datum vzniku

12. července 2010

Spisová značka

S 18501 vedená u Městského soudu v Praze

Název

Společenství vlastníků Nad Šutkou 1034/13, Praha 8

Sídlo

Nad Šutkou 1034/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8

Identifikační číslo

06759211

Právní forma

Společenství vlastníků jednotek

Účel společenství

Správa domu a pozemku a zabezpečování dalších věcí v rozsahu a způsobem

uvedeným v občanském zákoníku a souvisejících právních předpisech a

stanovách.

Název nejvyššího orgánu

shromáždění

Statutární orgán - výbor

předseda výboru

Ing. DANIEL RÖDIG, dat. nar. 13. dubna 1976, r.č. 760413/1931

Nad Šutkou 1034/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8

Den vzniku funkce: 26. října 2017

Den vzniku členství: 26. října 2017

v. r.

POKRAČOVÁNÍ - 2 - S 18501/RD11/MSPH

Mgr. David Fišer

vyšší soudní úředník

Den vzniku členství: 26. října 2017

místopředseda výboru

ONDŘEJ ZÁVORA, dat. nar. 10. prosince 1977, r.č. 771210/1100

Nad Šutkou 1034/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8

Den vzniku funkce: 26. října 2017

Den vzniku členství: 26. října 2017

člen výboru

DAVID VANĚK, dat. nar. 4. dubna 1979, r.č. 790404/0463

Nad Šutkou 1034/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8

Den vzniku členství: 26. října 2017

Počet členů

3

Způsob jednání

Za výbor jedná navenek jeho předseda nebo místopředseda. Jde-li o

písemný právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán vždy dvěma členy

výboru.

Den zápisu: Dnem nabytí právní moci

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení

k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 11. ledna 2018

Za správnost